Termin ważności wpisu: 2019-10-30

Joannici i ich związki z ziemiami polskimi

Architektura Broń Historia Historia miast Malarstwo Meble Miasta/Obiekty Militaria Numizmatyka Złotnictwo

Przemysław Deles, Przemysław Mrozowski (redakcja naukowa)

Joannici i ich związki z ziemiami polskimi
rok wydania: 2014ISBN: 9788370222093wydawnictwo: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Książka „Joannici i ich związki z ziemiami polskimi” powstała we współpracy Zamku Królewskiego w Warszawie z Zakonem Maltańskim, zakonem joannitów ewangelickich i Heritage Malta. Uwzględnia w perspektywie obejmującej historię całego Zakonu, najważniejsze wydarzenia i dokonania w dziejach joannitów w Polsce średniowiecznej i w czasach nowożytnych – w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także później – pod zaborami, w II Rzeczypospolitej, podczas II wojny światowej, aż po współczesność. Nie zabrakło omówienia historii joannitów i ich spuścizny artystycznej na tych obszarach, których przed 1945 r. nie obejmowały granice państwa polskiego – w baliwacie brandenburskim, czyli na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Nie mogło zabraknąć wprowadzenia w polską kartę dziejów zakonu maltańskiego przez syntetyczne przypomnienie całości jego burzliwej i barwnej historii jako zakonu rycerskiego – organizacji skupiającej przedstawicieli elit europejskich i obejmującej swoją działalnością i wpływami wszystkie kraje zachodniego chrześcijaństwa w Europie, a także jako organizacji prowadzącej na szeroką skalę działalność korsarską, żeglarską, duszpasterską i szpitalniczo-charytatywną. Omówione zostały również imponująca spuścizna artystyczna pozostawiona przez joannitów na Malcie, nad którą pieczę sprawuje Heritage Malta, oraz kolekcje zakonu należące do niego współcześnie. Opracowania te godne są uwagi tym bardziej, że uwzględniono w nich dzieła związane z Polską, świadczące o silnych związkach jej historii z dziejami joannitów, a często słabo znane.
Książka jest bardzo bogato ilustrowana, stanowiąc prawdziwy przewodnik po dziełach sztuki powstałych w kręgu oddziaływaniu zakonu i jego patronatu artystycznego.
Publikacja jest dziełem zbiorowym, którego realizację powierzono najwybitniejszym specjalistom: dziesięć tematów zostało opracowanych przez dwunastu autorów polskich i zagranicznych, reprezentujących różne specjalności historyczne, różne style i sposoby prowadzenia narracji. W efekcie powstała książka wyjątkowa, reprezentująca wysoki poziom merytoryczny i estetyczny.
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą