Termin ważności wpisu: 2019-04-10

KONTAKTY ARTYSTYCZNE KRÓLEWICZA WŁADYSŁAWA ZYGMUNTA WAZY Z ANTWERPIĄ / PRINCE LADISLAUS SIGISMUND VASA'S ARTISTIC CONTACTS WITH ANTWERP

Biografie Historia Malarstwo Monografie/Artyści

Ryszard Szmydki

KONTAKTY ARTYSTYCZNE KRÓLEWICZA WŁADYSŁAWA ZYGMUNTA WAZY Z ANTWERPIĄ / PRINCE LADISLAUS SIGISMUND VASA'S ARTISTIC CONTACTS WITH ANTWERP
rok wydania: 1993ISBN: 8370221289wydawnictwo: Zamek Królewski w Warszawie
Książka Ryszarda Szmydkiego jest kolejną już jego pracą poświęconą mecenatowi polskich Wazów. Tym razem autor koncentruje się na osobie Władysława Wazy, który, jeszcze jako następca tronu, odbył podróż po Europie zachodniej i południowej. Autor na podstawie niepublikowanych do tej pory archiwaliów (zestawione na końcu książki) odtwarza kontakty zawiązane ze środowiskami artystycznymi, przybliża osoby pełnomocników polskiego królewicza i podejmuje próbę identyfikacji możliwie największej liczby dzieł sztuki spośród pojawiających się w dokumentach. Z książki dowiadujemy się o działalności Jana Bierensa, pośredniczącego w zakupie obrazów Jana Breughla, tapiserii brukselskich, a także m.in. instrumentów muzycznych. Przybliżono też osobę Jorisa Descampa, pośrednika w kontaktach królewicza z Peterem Paulem Rubensem. Z tym samym artystą spotykał się również Piotr Żeroński, któremu być może zawdzięczamy sprowadzenie do Polski obrazu Rubensa Ukrzyżowanie (dawniej w Kaliszu). Szczególnie dużo miejsca Szmydki poświęcił osobie i działalności francuskiego szlachcica Mathieu Rouaulta, zaufanego agenta królewicza Władysława Wazy od 1625 r.
Odnalezione wykazy dzieł sztuki dały badaczowi podstawę do oceny charakteru dawnej kolekcji Władysława Wazy. Wobec faktu, iż wiele z dzieł nie zachowało się, autor musiał odwołać się do innego rodzaju źródeł, takich jak np. obraz przedstawiający Kunstkamerę Władysława Wazy (ok. 1626; Zamek Królewski w Warszawie). Szmydki stawia ciekawą hipotezę, iż obraz ten miał służyć nie tyle wiernemu przedstawieniu kolekcji, co nieść treści np. o charakterze moralizatorskim.
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą