Termin ważności wpisu: 2019-07-09

JAN MATEJKO. KONSTYTUCJA 3 MAJA. HISTORIA • OBRAZ • KONSERWACJA

Konserwacja Malarstwo Muzealnictwo

Marek Wrede, Hanna Małachowicz, Paweł Sadlej

JAN MATEJKO. KONSTYTUCJA 3 MAJA. HISTORIA • OBRAZ • KONSERWACJA
rok wydania: ISBN: 9788370220wydawnictwo: Zamek Królewski w Warszawie
Popularnonaukowe teksty prezentują dzieło sztuki w trzech kontekstach: wydarzeń historycznych będących jego tematem, następnie okoliczności powstania obrazu, jego treści i wizji artystycznej oraz stanu technicznego obiektu i prac zabezpieczających. Pierwszy tekst, oparty na XVIII-wiecznych relacjach, przedstawia okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz jej najważniejsze treści w kontekście reformatorskiego dorobku polskiego i europejskiego Oświecenia. Drugi, przybliżając sylwetkę światopoglądową malarza i jego stosunek do epoki, rozszyfrowuje zawarte w obrazie treści oraz dziesiątki zgromadzonych na nim postaci historycznych za pomocą kolorowych plansz identyfikacyjnych. Tekst konserwatorski, wychodząc od analizy stanu zachowania dzieła, prezentuje etapy prac konserwatorskich: wymianę starego krosna na aluminiowe, „pracujące” wraz z płótnem obrazu, uzupełnienie podobrazia, oczyszczenie lica i uzupełnienie warstw malarskich.
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą