Archiwum: 2020-11-24

Non omnis moriar. Zwyczaje pogrzebowe w XVII i XVIII- wiecznym Toruniu

Katalogi wystaw Tkaniny

oprac. H. Marcinkowska-Majewska, R. Uziembło

Non omnis moriar. Zwyczaje pogrzebowe w XVII i XVIII- wiecznym Toruniu
rok wydania: 2005ISBN: 8387083860wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Toruniu
Katalog wystawy zawierający: opis obyczajów pogrzebowych w XVII i XVIII-wiecznym Toruniu, krótką historię kościołów w tychże wiekach oraz rozdziały przybliżające poszczególne elementy materialnej tradycji pogrzebowej, takie jak: kolekcja ubiorów, dodatki, trumny, panegiryki funeralne zachowane w toruńskich zbiorach.
www.muzeum.torun.plSkontaktuj się z wydawcą