Archiwum: 2021-05-28

Perły z lamusa. Najcenniejsze zbiory Muzeum Okręgowego w Toruniu

Broń Fotografia Historia Historia miast Miasta/Obiekty Numizmatyka

red. M. Rubnikowicz

Perły z lamusa. Najcenniejsze zbiory Muzeum Okręgowego w Toruniu
rok wydania: 2009ISBN: 9788360324301wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Toruniu
W albumie zaprezentowane są najcenniejsze obiekty z liczącego ponad sto tysięcy zasobu Muzeum Okręgowego. Są to obiekty związane z dziejami, sztuką i kulturą Torunia oraz regionu, cenne nie tylko ze względu na swoje walory artystyczne, ale także ze względu na wyjątkową wartość historyczną. W książce zostały wyróżnione zespoły zabytków związane z dziejami, ikonografią, sztuką i rzemiosłem Torunia, z najsłynniejszym mieszkańcem miasta – Mikołajem Kopernikiem i spadkobiercami jego nauki, obiekty ukazujące prahistorię regionu, przykłady sztuki polskiej i europejskiej, a także prekolumbijskiej plastyki, współczesnego rzemiosła z Ameryki Środkowej, Południowej, Afryki i Azji. Przygotowane przez pracowników merytorycznych Muzeum teksty o pojedynczych zabytkach lub zespołach, takich jak: gotyckie witraże, tabliczki neosumeryjskie czy zabytkowe fotografie, zostały umieszczone w poszczególnych działach w układzie chronologiczno-problemowym (Toruń i region: Historia miasta, Ikonografia, Sztuka, Rzemiosła toruńskie; Mikołaj Kopernik i nauka; Prahistoria i historia: Broń, Numizmatyka, Varia; Sztuka polska i europejska; Kultury pozaeuropejskie).
www.muzeum.torun.plSkontaktuj się z wydawcą