Archiwum: 2021-05-28

Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu. Toruń 16-17 maja 2000 roku

Archeologia

red. B. Wawrzykowska

Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu. Toruń 16-17 maja 2000 roku
rok wydania: 2002ISBN: 8387083429wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Toruniu
Tom zawierający teksty czternastu referatów wygłoszonych na ogólnopolskiej konferencji naukowej. „Konferencja była niecodzienną okazją do zapoznania się z historią i działalnością instytucji toruńskich, zajmujących się badaniami, gromadzeniem oraz ochroną zabytków archeologicznych, a także dorobkiem toruńskiego ośrodka w zakresie badań archeologicznych. Zaprezentowano również stan wiedzy na temat osadnictwa od schyłkowego paleolitu po czasy nowożytne na ziemi chełmińskiej i terenach przyległych.” (ze wstępu)
www.muzeum.torun.plSkontaktuj się z wydawcą