Termin ważności wpisu: 2021-06-15

Społeczeność wiejska Chorzowa i Dębu od XIV do połowy XVIII wieku

Historia Historia miast

Jerzy Rajman

Społeczeność wiejska Chorzowa i Dębu od XIV do połowy XVIII wieku
rok wydania: 2019ISBN: 9788364027079wydawnictwo: Muzeum w Chorzowie
Jerzy Rajman zajął się społecznością dwóch wiosek, wszystkimi warstwami ludności wiejskiej: poczynając od siodłaków, o których ze źródeł możemy się dowiedzieć najwięcej – na komornikach, którzy ledwo widoczni są w źródłach, skończywszy. Autor stara się pokazać nie tylko funkcjonowanie społeczności wiejskich Chorzowa i Dębu, ale też procesy, jakie tej społeczności towarzyszyły, a więc m.in. sposoby zarobkowania, pauperyzację części rodzin, degradację do niższych kręgów społeczeństwa, a także zwykłą codzienność w tych wsiach. (…) Rozprawa jest niewątpliwie ważnym osiągnięciem polskiej historiografii w badaniach dziejów Górnego Śląska. Przynosi ona w miarę pełne rozpoznanie chorzowskiego i dąbskiego społeczeństwa, także pod względem genealogicznym, na przestrzeni aż kilku wieków. Badania dawnych społeczności, warunków życia naszych przodków, cieszyły się zawsze zainteresowaniem.
www.muzeumwchorzowie.plSkontaktuj się z wydawcą