Archiwum: 2021-06-10

Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje

Muzealnictwo

Pod redakcją dr hab. Katarzyny Barańskiej, dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz i prof. dr. hab. Jana Święcha

Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje
rok wydania: 2020ISBN: 9788395596520wydawnictwo: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
Publikacja zawiera 18 obszernych tekstów dotyczących przyszłości muzeów na wolnym powietrzu. Zbiera głosy reprezentantów środowisk związanych z działalnością takich placówek i porządkuje je w trzech blokach. Pierwszy („Muzeum wobec przemian”) – pod redakcją dr hab. Katarzyny Barańskiej – umiejscawia instytucje tego rodzaju wśród metamorfoz współczesnego świata. Drugi („Muzeum w otoczeniu”) – pod naukową opieką dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz – wskazuje na rozległe i silne relacje opisywanych placówek z przedsiębiorcami, samorządami i społecznością. Ostatni blok („Muzeum a jego misja”) zredagowany przez prof. dr. hab. Jana Święcha nakreśla możliwe kierunki rozwoju takich instytucji oraz ich powinności. Książka została wydana wraz z Towarzystwem Wydawniczym „Historia Iagellonica”.
www.muzeumkolbuszowa.plSkontaktuj się z wydawcą