Termin ważności wpisu: 2021-08-23

Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim w świetle badań nad dolną Wierzycą i Janką (Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae, tom VII)

Archeologia Ceramika Czasopisma

red. O. Felczak

Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim w świetle badań nad dolną Wierzycą i Janką (Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae, tom VII)
rok wydania: 2020ISBN: 9788395647321wydawnictwo: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Publikacja obejmuje wyniki wieloletniego programu badań archeologicznych prowadzonych na Pojezierzu Starogardzkim, zawarto w nim opracowanie dokumentacji archeologicznej oraz wykonanie analiz specjalistycznych. Badania te, realizowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w latach 1980-2002, przyniosły istotne informacje na temat osadnictwa z okresu neolitu w tym regionie. W ramach zadania wyniki badań zostały opracowane oraz uzupełnione poprzez wykonanie interdyscyplinarnych analiz artefaktów i środowiska przyrodniczego. Odniesieniem porównawczym są wyniki badań ratowniczych prowadzonych w rejonie Barłożna.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

str. 342
cena 42 zł
www.archeologia.plSkontaktuj się z wydawcą