Archiwum: 2021-04-12

ABC Muzeum dla seniorów

pod red. Beaty Nessel-Łukasik

ABC Muzeum dla seniorów
rok wydania: 2020ISBN: 978-8364889-wydawnictwo: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Publikacja jest podsumowaniem, ale tez uzupełnieniem przeprowadzonego szkolenia. W części głównej znajda Państwo teksty autorstwa pracowników i współpracowników polskich muzeów, którzy maja doświadczenie we współpracy z osobami starszymi. W aneksie zamieszczamy przykłady dobrych praktyk realizowanych nie tylko przez muzea, ale także przez instytucje i organizacje zrzeszające seniorów lub przygotowujące programy skierowane do tej grupy wiekowej.