Archiwum: 2021-04-12

MUZEALNICTWO 61

MUZEALNICTWO 61
rok wydania: 2020ISBN: wydawnictwo: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Wydawany od roku 1952 rocznik „Muzealnictwo” dokumentuje liczącą w Polsce ponad 200 lat historię polskich muzeów. Wiele miejsca poświęca również problemom aktualnym, składającym się na obserwowaną naszymi oczami codzienność muzealnictwa polskiego i światowego. „Muzealnictwo” jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, będącym forum wymiany myśli, dzielenia się zawodowymi doświadczeniami, miejscem prezentacji śmiałych rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych. Od roku 2011 wydawcą rocznika jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.