Archiwum: 2021-05-11

Mińskie Zeszyty Muzealne Nr 3

Biografie Edukacja Historia Historia miast

Komitet redakcyjny pod kierunkiem Leszka Celeja

Mińskie Zeszyty Muzealne Nr 3
rok wydania: 2014ISBN: 22993824wydawnictwo: Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, trzeci już zeszyt "Mińskich Zeszytów Muzealnych", wydany w 100. rocznicę niepodległościowego czynu zbrojnego Polaków, w którym mieli też swój udział mieszkańcy Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego. W numerze tym przybliżone zostały zapomniane sylwetki działaczy niepodległościowych Henryka Dobrowolskiego i Tomasza Janiszewskiego. Na szczególną uwagę zasługuje tekst Jacka Emila Szczepańskiego, ukazujący niemieckie władze okupacyjne i formacje wojskowe w Mińsku w latach I wojny światowej. Należy też podkreślić znaczenie prezentowanych przez Janusza Kuligowskiego dokumentów związanych z tematyką zajść antyżydowskich w naszym mieście w czerwcu 1936 r. Dokumenty te m. in. podają wysokość strat poniesionych przez mieszkańców Mińska na skutek tych wypadków. W artykule Stanisława Czajki ukazana jest postać księdza Łukasza Jańczaka, a Zbigniew Teodorski prezentuje historię ochrony przeciwpożarowej w latach 1939 - 1944 .

Cena 20 zł.
www.muzeum-minskmaz.home.plSkontaktuj się z wydawcą