Archiwum: 2021-03-14

Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie - formy i funkcje (XV - XXI w.) Power and Architecture. Residences of Monarchs and Seats of State Authorities in Europe. Forms and Functions (15 th - 21st Centuries)

Architektura Historia miast Muzealnictwo

Anna Czarniecka, Przemysław Deles, Angela Sołtys (red. naukowa)

Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie - formy i  funkcje (XV - XXI w.) 
Power and Architecture. Residences of Monarchs  and Seats of State Authorities in Europe. Forms and Functions (15 th - 21st Centuries)
rok wydania: 2016ISBN: 9788370222246wydawnictwo: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Materiały z sesji naukowej pt."Władza i architektura", która odbywała się w Zamku Królewskim w Warszawie 9 - 11 kwietnia 2014 roku. Wzięło w niej udział 26 uczonych z kilkunastu krajów Europy. Elastyczna, ale jasno określona płaszczyzna wzajemnych relacji między władzą a architekturą w czasach nowożytnych pozwoliła na ujawnienie w budownictwie rezydencjonalnym Europy wielu istotnych zależności. (...) Zgromadzone w tym tomie artykuły pozwalają lepiej zrozumieć architekturę rezydencji europejskich w XVI - XVIII wieku, sama zaś architektura, jej funkcje i zadania wyraz przestrzenny i programy dekoracji mogą objaśnić wiele mechanizmów funkcjonowania władzy w dobie nowożytnej.
(ze wstępu Przemysława Mrozowskiego)
Publikacja jest pierwszą z serii i stanowi rezultat trzydniowych obrad; jest dwujęzyczna - obejmuje 11 artykułów w języku polskim i 12 w języku angielskim. Zawiera bogaty materiał ilustracyjny, streszczenia polskie i angielskie, indeks osób oraz bibliografię.
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą