Archiwum: 2016-07-05

Stanisław August, ostatni król Polski. Polityk, mecenas, reformator 1764 - 1795

Biografie Historia Katalogi wystaw

red. naukowy Angela Sołtys

Stanisław August, ostatni król Polski. Polityk, mecenas, reformator 1764 - 1795
rok wydania: ISBN: 9788370221904wydawnictwo: Zamek Królewski w Warszawie
Katalog pod redakcją naukową dr Angeli Sołtys poprzedzony został wstępem prof. Andrzeja Rottermunda, a jego część naukową otwiera obszerny esej prof. Zofii Zielińskiej Stanisław August – król i polityk, będący syntezą politycznej działalności ostatniego monarchy opracowana na podstawie najnowszych badań źródłowych. Pozostałym rozdziałom publikacji towarzyszą eseje poświęcone działalności publicznej i prywatnej Stanisława Augusta, obejmujące mecenat artystyczny, gospodarkę, wojskowość, edukacje, naukę, kulturę. Tym samym katalog zyskał charakter opracowania podsumowującego dotychczasową wiedzę o Stanisławie Auguście. Autorami esejów są wybitni specjaliści, od lat prowadzący badania nad rekonstrukcją polityki Stanisława Augusta i dziejami jego zbiorów. Katalog jest pierwszym tak obszernym i wszechstronnym opracowaniem dokonań ostatniego króla Polski.

NAKŁAD WYCZERPANY
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą