Termin ważności wpisu: 2018-11-30

Niepodległość i Pamięć : czasopismo humanistyczne. R XIX, 2012, nr 1-4 (37-40)

Czasopisma

redaktor naczelny Tadeusz Skoczek

Niepodległość i Pamięć : czasopismo humanistyczne. R XIX, 2012, nr 1-4 (37-40)
rok wydania: 2012ISBN: wydawnictwo: Muzeum Niepodległości w Warszawie
Spis treści:
ARTYKUŁY
1. Artur Bojarski, Powstanie Greków w latach 1821-1829 w prasie Królestwa Polskiego i Galicji
2. Wojciech Dutka, Masakra w Sołowijówce w historiografii powstania styczniowego 1863-1918
3. Mariusz Kulik, Polacy w jednostkach rosyjskiej Gwardii w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku
4. Adam Dera, Michał Sokolnicki – komiwojażer idei
5. Marek Marian Drozdowski, Refleksje o autonomii Śląska
6. Dariusz Faszcza, Udział wojska w życiu społeczno-kulturalnym Tarnopola (1921-1939)
7. Jacek A. Żurawski, Prasa konspiracyjna w Wilnie i Okręgu Wileńskim w latach 1939-1945 (cz. II – czerwiec 1941 – czerwiec 1945)
8. Elżbieta Romanowska, Prokuratura Wojskowa 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusz Kościuszki Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS (15 V – 30 VIII 1943)
9. Przemysław Mrówka, Komitet Obrony Kraju. Struktura i zadania w latach 1959-1973
10. Stanisław Dziedzic, „Kościół Milczenia” w republice Białorusi i na bezkresach sowieckiej Rosji oraz Kazachstanu
MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia:
1. Sylwia Szczotka, Wizerunek bolszewika w polskich plakatach propagandowych z wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 roku ze zbiorów Muzeum Niepodległości
2. Jolanta Załęczny, O nowościach w działaniach edukacyjnych Muzeum Niepodległości
3. Andrzej Kotecki, Z Tobolska do Warszawy przez Sao Paulo. Pamiątki rodziny Wawelbergów w Muzeum Niepodległości w Warszawie
4. Andrzej Kotecki, Muzealnictwo morskie
5. Jerzy Wągrodzki, Program Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (2011)
6. Łukasz Żywek, Uroczystość przekazania do zbiorów państwowych Archiwum Batalionów AK-NOW „Gustaw” i „Harnaś”
7. Dorota Panowek, Uroczystości rocznicowe w Magdalence i Palmirach
8. Anna Milewska-Młynik, Dialog dwóch kultur w Krzemieńcu
RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE
1. Jolanta Załęczny, Historia Mazowsza w nowej odsłonie
2. Anna Milewska-Młynik, „Zapiski” Semena Broniewskiego
3. Jan Engelgard, Laudacja na cześć prof. Mariana M. Drozdowskiego
4. Stanisław Dziedzic, Laudacja na cześć prof. Franciszka Ziejki
5. Tadeusz Skoczek, Czytane w maszynopisie cz. I, „Być sobą”. Rozmowa z prof. Franciszkiem W. Mleczko w trakcie pracy nad książką, która ukaże się w 2013 roku
6. Tadeusz Skoczek, Czytane w maszynopisie cz. II, Franciszek W. Mleczko w moich zapiskach
7. Andrzej Kotecki, Bibliograficzna zawartość rocznika „Muzea Walki” (1968-1991)
8. Stanisława Macierzyńska, Cytadela Warszawska: bibliografia druków zwartych: wybór
www.muzeumniepodleglosci.art.plSkontaktuj się z wydawcą