Termin ważności wpisu: 2020-01-07

Średniowieczne skarby Kielc. Rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki kolegiaty kieleckiej.

Historia Historia miast Katalogi wystaw Miasta/Obiekty Muzealnictwo Ochrona dóbr kultury

Krzysztof Bracha, Leszek Dziedzic

Średniowieczne skarby Kielc. Rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki kolegiaty kieleckiej.
rok wydania: 2019ISBN: wydawnictwo: Muzeum Historii Kielc Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydawnictwo prezentuje wystawę planszową o tym samym tytule opracowaną przez Muzeum Historii Kielc udostępnioną w dniach 4 września - 6 października 2019 r.
www.mhki.kielce.euSkontaktuj się z wydawcą