Termin ważności wpisu: 2019-10-24

Rocznik "Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Czasopisma Historia Inne Muzealnictwo

Rocznik
rok wydania: 2018ISBN: 23532734235wydawnictwo: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
Artykuły zawarte w periodyku dotyczą materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi Górnego Śląska oraz innych obszarów w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego. Stawiamy sobie za cel interdyscyplinarne podejście badawcze w prezentowanych na jego łamach studiach i opracowaniach, przedstawiamy prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów oraz archeologów.
Zapraszamy na stronę internetową Muzeum, gdzie znajdują się spisy treści poszczególnych roczników.
www.muzeumgpe-chorzow.plSkontaktuj się z wydawcą