Termin ważności wpisu: 2019-09-27

Dziedzictwo Kulturowe Wsi – rocznik nr 2

Antropologia Ochrona dóbr kultury Sztuka ludowa

praca zbiorowa

Dziedzictwo Kulturowe Wsi – rocznik nr 2
rok wydania: 2018ISBN: ISSN 25446401wydawnictwo: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Drugi numer rocznika, którego tematem przewodnim są zagadnienia związane ze współdziałaniem społeczności wiejskich, pielęgnowaniem wspólnotowych więzi oraz realizacja projektów na rzecz ochrony lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego.
W głównym dziale ARTYKUŁY znajdziemy teksty, których Autorki i Autorzy opisują i analizują zagadnienia dotyczące: kształtowania się badań nad przestrzeniami wiejskimi we Francji i Wielkiej Brytanii; pamięci powojennych osadników na obszarze Dolnego Śląska; pojęcia wspólnotowości na podstawie analizy materiałów zgromadzonych w Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego; pielęgnowania tradycji muzycznych na Syberii; działań na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców Wilamowic; sąsiedztwa polsko-żydowskiego oraz działań społeczności lokalnych w kontekście kształtowania krajobrazu kulturowego.
www.muzeum-szreniawa.plSkontaktuj się z wydawcą