Termin ważności wpisu: 2019-09-19

Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku

Historia

red. naukowa Łukasz Galusek

Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku
rok wydania: 2017ISBN: 62593-95-8wydawnictwo: Muzeum Śląskie
Monografia towarzysząca wystawie „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”, którą można oglądać w Muzeum Śląskim do 30.04.2018 roku.

Wydawnictwo podkreśla znaczącą rolę, jaką Reformacja odegrała w kształtowaniu się tożsamości regionu Górnego Śląska i czyni to 500 lat po historycznym ogłoszeniu przez Marcina Lutra 95 tez. Tego dnia, 31 października 1517 roku, wszystko się zmieniło. Patrząc na Górny Śląsk w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym, autorzy dostrzegają wpływy reformatorów, ślady ich działalności, ale także zjawiska towarzyszące implementacji nowego światopoglądu i związanych z tym konsekwencji. Publikacja dzieli się na 9 rozdziałów, bogato ilustrowanych, które ukazują fenomen reformacji na Górnym Śląsku, poszerzając wiedzę o tym zjawisku o tak niezbędne konteksty jak tradycja, edukacja czy duchowość, charakteryzujące jego mieszkańców.
www.muzeumslaskie.plSkontaktuj się z wydawcą