Termin ważności wpisu: 2019-09-19

Z bliska i z oddali. Stroje ludowe na Śląsku

Sztuka ludowa

prof. Barbara Bazielich

Z bliska i z oddali. Stroje ludowe na Śląsku
rok wydania: 2017ISBN: 62593-91-0wydawnictwo: Muzeum Śląskie
Stroje ludowe to nie tylko sam ich wygląd i kompozycja poszczególnych części, ich forma i konstrukcja, krój, sposób szycia, materiały, ozdoby, ale także historia, zmienność w czasie i przyczyny tych zmian, zachowane archaizmy i ich geneza, nazewnictwo, zróżnicowana funkcja – od najprostszej podstawowej o znaczeniu somatycznym do społecznej, obrzędowej, wierzeniowo-magicznej, nawet politycznej czy znaczeniowo-semiotycznej. To także sprawy podobieństw i różnic w stosunku do strojów bliższych i dalszych sąsiadów, wzajemnego oddziaływania, zapożyczeń, mody, wykonawców, ośrodków produkcji i zbytu oraz wiele innych zagadnień, które wzajemnie z siebie wynikają, uzupełniają się i wiążą z jeszcze szerszą problematyką prowadzącą do roli i znaczenia tych zjawisk w kształtowaniu się kultury narodowej.” [ Słowo wstępne – fragment]
www.muzeumslaskie.plSkontaktuj się z wydawcą