Termin ważności wpisu: 2019-09-18

Męska rzecz

Inne Katalogi wystaw

Tekst: Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Małgorzata Paul

Męska rzecz
rok wydania: 2018ISBN: 943991-1-5wydawnictwo: Muzeum Śląskie
Tematyka skupia uwagę na roli mężczyzny oraz samym pojęciu męskości, jakie jest efektem kilkusetletniej tradycji, kształtującej się w obrębie kultury polskiej, europejskiej, jak i tradycji górnośląskiej, a które wciąż, na naszych oczach, podlega nieustannym przemianom. Wystawa pomaga prześledzić historyczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania towarzyszące idei męskości, będącej często bardziej pewnego rodzaju wzorcem i wyznacznikiem, niż odbiciem istniejących uwarunkowań.

Publikacja podzielona jest na osiem części, z których każda skupia się na wybranym aspekcie męskiego świata. I tak, na bogato ilustrowanych stronach, autorki zapoznają czytelnika z różnymi dziedzinami i etapami życia mężczyzny, przez wychowanie, bycie mężem, ojcem i dziadkiem, aktywność zawodową i działalności w rozmaitych bractwach i stowarzyszeniach, formy spędzania wolnego czasu, namiętności, miłości, hobby i rozrywkę, aż po szczególny czas żołnierskiej służby, czy dopełniający całość świat męskiej mody.
www.muzeumslaskie.plSkontaktuj się z wydawcą