Archiwum: 2018-12-11

Museion Poloniae Maioris tom 4

Czasopisma Historia Muzealnictwo

Andrzej M. Wyrwa - redaktor naczelny

Museion Poloniae Maioris tom 4
rok wydania: 2017ISBN: 9788394753535wydawnictwo: Fundacja Muzeów Wielkopolskich
Historyczno-muzealnicze czasopismo naukowe upamiętniające wydarzenia sprzed 100 lat, tj. Powstanie Wielkopolskie (1918-1919), w wyniku którego terytorium, gdzie w 2 poł. X wieku tworzone były historyczne podstawy państwa polskiego, po 146 letnim okresie zaborów (1772-1918), w wyniku, których Polska znalazła się pod rządami władz zaborczych: Austriaków, Rosjan i Prusaków, w wyniku walk wyzwoleńczych po I wojnie światowej pozwoliły Wielkopolanom znaleźć się w granicach Polski. Publikujemy tu syntetyczne rozważania wybitnych znawców historii Powstania Wielkopolskiego, w których staramy się ukazać i odmitologizować wybrane zagadnienia związane z jego przebiegiem, a następnie ogólne informacje na temat zasobów archiwalnych dotyczących Powstania Wielkopolskiego w Archiwum Państwowym w Poznaniu i Gnieźnie oraz zabytków zgromadzonych w niektórych muzeach wielkopolskich. Prezentujemy też rozważania poświęcone obchodom upamiętniającym to wydarzenie od 1919 roku do czasów współczesnych.
www.muzeawielkopolskie.plSkontaktuj się z wydawcą