Archiwum: 2018-07-17

Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce

Antropologia

Praca zbiorowa

Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce
rok wydania: 2017ISBN: 9788364119279wydawnictwo: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Praca zbiorowa sumująca wyniki badań grupy szreniawskich i poznańskich etnologów dotyczących występującego w różnych regionach Polski, ale szczególnie żywego w Wielkopolsce przedślubnego zwyczaju – pulteramu. Artykuły zawarte w publikacji przedstawiają zebrane w kwerendzie niemiecko- i polskojęzyczne źródła opisujące zjawisko pulteramu, ukazują współczesny obraz zwyczaju na podstawie badań terenowych, a także analizują przyczyny i skutki jego przemian w XXI wieku.
Format: 210 x 297 mm. Objętość: 144 str.
www.muzeum-szreniawa.plSkontaktuj się z wydawcą