Termin ważności wpisu: 2019-02-23

Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze

Archeologia Architektura Historia

Janusz Grabowski, Rafał Mroczek, Przemysław Mrozowski (redakcja naukowa)

Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze
rok wydania: 2017ISBN: 9788370222369wydawnictwo: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Archiwum Główne Akt Dawnych we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie - Muzeum zorganizowało w dniach 27-28 października 2016 ogólnopolską konferencję naukową pt. Dziedzictwo Piastów mazowieckich. W licznych referatach i dyskusjach historycy, archiwiści, archeolodzy i sfragistycy przedstawili stan badań i potrzeby związane z tematem książąt mazowieckich w szerokim kontekście różnych nauk historycznych. Była to pierwsza od wielu lat konferencja naukowa o tematyce historycznej, która sformułowała zagadnienia w odwołaniu do tak wielu dziedzin: genealogii Piastów, historii regionu, prawodawstwa, polityki, gospodarki, kultury artystycznej i materialnej, a nawet współczesnej percepcji książąt mazowieckich w świadomości Mazowszan. Prezentowany tom posesyjny zawiera 20 artykułów i stanowi podsumowanie aktualnie prowadzonych badań.
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą