Termin ważności wpisu: 2019-07-09

Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w.

Archeologia Architektura Historia Miasta/Obiekty

Agnieszka Bocheńska, Przemysław Mrozowski (redakcja naukowa)

Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w.
rok wydania: 2017ISBN: 9788370222345wydawnictwo: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Tom inaugurujący serię - Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w. - to zbiór artykułów powstałych na bazie referatów wygłoszonych podczas sesji pod tym samym tytułem. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Przedstawiciele różnych nauk: historycy, archeolodzy, historycy sztuki i architektury, umożliwili słuchaczom zapoznanie się z aktualnym stanem badań i wskazali obszary wymagające dalszych studiów, także przy zaangażowaniu innych dyscyplin i zastosowaniu nowoczesnych metod nauk ścisłych.

Pierwszy tom nowej serii wydawniczej Colloquia castrensia zawiera artykuły m.in. Piotra Laska, Agnieszki Bocheńskiej, Sławomira Jóźwiaka i Janusza Trupindy, Roberta Kunkla, Andrzeja Legendziewicza, obszerną bibliografię i indeks osób.
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą