Termin ważności wpisu: 2019-03-03

Niepodległość i Pamięć 59 3:2017

Czasopisma Historia Muzealnictwo

Tadeusz Skoczek (redaktor naczelny)

Niepodległość i Pamięć 59 3:2017
rok wydania: 2017ISBN: 14271443wydawnictwo: Muzeum Niepodległości w Warszawie
Kwartalnik „Niepodległość i Pamięć” poświęcony jest historii i sztuce Polski, z szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych XVIII-XX w. Ukazuje się na rynku wydawniczym od 1994 roku. Otrzymał 12 punktów na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W najnowszym numerze m.in. teksty o: Polakach w ruchu niepodległościowym XIX-wiecznego Meksyku; broni przeciwpancernej Wojska Polskiego w latach 1935-1939; operacji katyńskiej 1940 roku.

Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2017, format 165x235 mm, s. 424, oprawa miękka, ISSN 1427-1443
www.muzeumniepodleglosci.art.plSkontaktuj się z wydawcą