Archiwum: 2018-02-14

#dziedzictwo

Katalogi wystaw Malarstwo Muzealnictwo Rzeźba

Praca zbiorowa pod redakcją dra hab. Andrzeja Szczerskiego

#dziedzictwo
rok wydania: 2017ISBN: 9788375812466wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
Ponad 600 opisanych i skatalogowanych zabytków kultury polskiej, setki fotografii, imponujący zbiór faktów okraszonych garścią anegdot – katalog towarzyszący wystawie Muzeum Narodowego w Krakowie #dziedzictwo pod redakcją dra hab. Andrzeja Szczerskiego to wydawnictwo,do którego można wracać latami.

Zwłaszcza, że część katalogową poprzedzają eseje m.in.prof. Andrzeja Nowaka („Polska i Europa Środkowo-Wschodnia”), Joanny Wnuk-Nazarowej(„Polskie dziedzictwo muzyczne”)czy Pawła Śpiewaka („Nasze dziedzictwo: między powagą a herezją”).
Dwujęzyczny album o imponującej liczbie ponad 600 stron przybliża kod kulturowy Polaków, nie ograniczając się tylko do arcydzieł malarstwa, rzeźby czy rzemiosła. Bo jak pisze we wstępie Andrzej Szczerski:„Elementem dziedzictwa może być konkretny fenomen z zakresu sztuki,architektury,muzyki,literatury,religii,kultury materialnej, obrzędowości czy innych dziedzin ludzkiej aktywności, pod warunkiem, że zostanie on powszechnie uznany za wart tego określenia".
www.mnk.plSkontaktuj się z wydawcą