Archiwum: 2017-09-17

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Antropologia Archeologia Czasopisma Konserwacja Przyroda Sztuka ludowa

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
rok wydania: 2015ISBN: 2353-2734wydawnictwo: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest periodykiem, którego tematyka dotyka materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi Górnego Śląska oraz innych obszarów w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego, sytuując je także w szerszej perspektywie - Polski, Europy i świata. Stawiamy sobie za cel interdyscyplinarne podejście badawcze w prezentowanych na jego łamach studiach i opracowaniach. Publikujemy prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów oraz archeologów. Zakres merytoryczny Rocznika obejmie również prace poświęcone obiektom położonym na śląskim odcinku Szlaku Architektury Drewnianej.
Czasopismo punktowane (3 punkty MNiSW).
www.muzeumgpe-chorzow.plSkontaktuj się z wydawcą