Archiwum: 2017-09-16

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Antropologia Archeologia Architektura Czasopisma Konserwacja Ochrona dóbr kultury

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
rok wydania: 2013ISBN: 2353-273wydawnictwo: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
Rocznik jest periodykiem, którego tematyka dotyczy materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi Górnego Śląska oraz innych obszarów w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego. Stawiamy sobie za cel interdyscyplinarne podejście badawcze w prezentowanych na jego łamach studiach i opracowaniach. Przedstawiamy prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów oraz archeologów.
W tomie 1 Rocznika zamieszczono artykuły na temat zbójnictwa górnośląskiego, obrzędowości zapustnej oraz wybranych obiektów położonych na śląskim odcinku Szlaku Architektury Drewnianej, którego operatorem Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” stało się na początku 2013 roku.
Czasopismo punktowane (3 punkty MNiSW).
www.muzeumgpe-chorzow.plSkontaktuj się z wydawcą