Termin ważności wpisu: 2019-03-03

„Niepodległość i Pamięć” nr 1 (57) 2017

Czasopisma Edukacja Historia Martyrologia Muzealnictwo

redaktor naczelny Tadeusz Skoczek

„Niepodległość i Pamięć” nr 1 (57) 2017
rok wydania: 2017ISBN: 14271443wydawnictwo: Muzeum Niepodległości w Warszawie
Kwartalnik „Niepodległość i Pamięć” poświęcony jest historii i sztuce Polski, z szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych XVIII-XX w. Ukazuje się na rynku wydawniczym od 1994 roku. Otrzymał 12 punktów na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W najnowszym numerze m.in. teksty o: konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie; losach dezerterów z Wojska Polskiego w Związku Radzieckim w latach 1921-1939; pamiątkach po Ignacym Janie Paderewskim w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Format 165x235 mm, oprawa miękka, ilustracje, s. 304.
www.muzeumniepodleglosci.art.plSkontaktuj się z wydawcą