Termin ważności wpisu: 2019-03-03

Niepodległość i Pamięć nr 4 (56) 2016

Czasopisma Edukacja Historia Martyrologia Muzealnictwo

Tadeusz Skoczek redaktor naczelny

Niepodległość i Pamięć nr 4 (56) 2016
rok wydania: 2016ISBN: 14271443wydawnictwo: Muzeum Niepodległości w Warszawie
Kwartalnik „Niepodległość i Pamięć” poświęcony jest historii i sztuce Polski, z szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych XVIII-XX w. Ukazuje się na rynku wydawniczym od 1994 roku. Otrzymał 12 punktów na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W najnowszym numerze m.in. teksty o: Henryku Sienkiewiczu, Polonii w Rosji, Kolekcji Leopolis Muzeum Niepodległości, tematyce powstania listopadowego i styczniowego na lekcjach języka polskiego.
Format 165x235 mm, oprawa miękka, ilustracje, s. 368.
www.muzeumniepodleglosci.art.plSkontaktuj się z wydawcą