Termin ważności wpisu: 2019-03-03

Niepodległość i Pamięć nr 55 2016

Czasopisma Historia Muzealnictwo

Tadeusz Skoczek (redaktor naczelny)

Niepodległość i Pamięć nr 55 2016
rok wydania: 2016ISBN: 14271443wydawnictwo: Muzeum Niepodległości w Warszawie
W numerze znajdują się teksty m.in. o Józefie Piłsudskim. Jolanta Załęczny pisze o różnych formach kultu postaci Marszałka przed i po maju 1926 r., ks. Jerzy Zając analizuje „najstarszą prasę młodzieży duchownej” pod względem obecności tematyki Legionów Polskich i Józefa Piłsudskiego, natomiast Rafał Dmowski i Michał Jerzy Chromiński opisują działania 22. Pułku Piechoty z Siedlec w wypadkach majowych 1926 roku. Tematykę wojskową kontynuują artykuły Jacka Macyszyna, Położenie internowanych i więzionych żołnierzy polskich na terenie Europy Zachodniej 1939−1940 oraz Karoliny Wesołowskiej, Sylwetki oficerów lekarzy Wojska Polskiego, jeńców obozu kozielskiego w świetle zapisków grobowych. W numerze znalazł się również artykuł o XIX-wiecznej modzie w społecznej ocenie Polaków, autorstwa Marii Korybut-Marciniak.
www.muzeumniepodleglosci.art.plSkontaktuj się z wydawcą