Termin ważności wpisu: 2019-04-10

Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte

Biografie Historia

Teresa Kostkiewiczowa

Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte
rok wydania: 2015ISBN: 9788370222208wydawnictwo: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Krytyczna edycja Memoires króla Stanisława Augusta oraz nowy polski przekład znacznej części umożliwiły ich badawczy ogląd, prowadzący do opisu sposobów ich ukształtowania oraz walorów poznawczych i literackich. Przynosi analizę warsztatu pisarskiego Memoires, wiodącą do odtworzenia zamiarów twórczych autora, a także jego wizji własnych działań i roli historycznej. Pokazuje też, że jest to dzieło precyzyjnie pomyślane i wykonane, z dużą świadomością celów, jakim ma służyć, a także - sztuki pisarskiej wyboru sposobów budowania opowieści i nawiązywania kontaktu z założonym odbiorcą. Charakterystyczna dla tego dzieła swoista varietas dotyczy bogactwa przedstawianej rzeczywistości oraz wielości tonacji opowieści, łączącej dramatyczne napięcie i żartobliwość, humor i autoironie, nuty anegdotyczno-zabawowe i nasycone podniosłą powagą, dotyczące zbiorowości sprawy o wielkiej wadze publicznej i drobne wydarzenia o charakterze osobistym. Książka uzyskała wyróżnienie w konkursie ACADEMIA 2016.
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą