Termin ważności wpisu: 2019-04-24

Jan Paweł Łukowicz (1886-1957). Portret myśliwego.

Historia

Marcin Synak

Jan Paweł Łukowicz (1886-1957). Portret myśliwego.
rok wydania: 2015ISBN: 9788360947211wydawnictwo: Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. J.Rydzkowskiego w Chojnicach
Publikacja prezentuje myśliwski życiorys dra Jana Pawła Łukowicza (1886-1957) - jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci Chojnic okresu międzywojennego i lat powojennych, cenionego chirurga, który poprzez swoje zamiłowanie do łowiectwa w sposób szczególny zasłużył się dla rozwoju kultury łowieckiej i promowania jej obyczajowości. Książka w swym zamierzeniu nie posiada charakteru pełnej biografii, lecz stanowi monograficzne nakreślenie swoistego portretu myśliwego, którego pasja przerodziła się tak naprawdę w drugą profesję. Autor, z wielką troską o szczegóły, ukazuje wizerunek Doktora – niezwykle zaangażowanego w sprawy rozwoju pomorskiego łowiectwa, jego aktywną działalność społeczną w tej dziedzinie, dokonania na polu kynologii oraz pasję kolekcjonerską i bibliofilską – sytuując Go w kręgu wybitnych postaci Pomorza. Historyczną wartością książki jest analiza dotychczas niepublikowanego materiału źródłowego oraz bogatej ikonografii w formie reprodukcji fotografii , użyczonych ze zbiorów rodzinnych. Publikacja zawiera ponadto obszerny zestaw pozycji bibliograficznych, indeks osób i miejscowości, streszczenia w j. angielskim i niemieckim.
www.chojnicemuzeum.plSkontaktuj się z wydawcą