Termin ważności wpisu: 2018-11-30

Niepodległość i Pamięć nr 1-2 (45-46) 2014

Czasopisma Edukacja Historia Martyrologia Muzealnictwo Ochrona dóbr kultury

Tadeusz Skoczek - redaktor naczelny

Niepodległość i Pamięć nr 1-2 (45-46) 2014
rok wydania: 2014ISBN: 1427-1443wydawnictwo: Muzeum Niepodległości w Warszawie
Czasopismo zawiera teksty z konferencji, która odbyła się w Muzeum Niepodległości w dniach 16-17 października 2013 roku, dotyczącej obrazu powstania styczniowego w literaturze i sztuce. Przedstawia obecność tematyki powstańczej w prasie, przykłady biżuterii patriotycznej, motywy powstańcze w twórczości m.in. Adolfa Dygasińskiego, Juliusza Słowackiego, Tadeusza Micińskiego, Marii Rodziewiczówny, Jerzego Żuławskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Bolesława Prusa i Artura Grottgera. Posiada recenzje naukowe i tłumaczenia streszczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski.
www.muzeumniepodleglosci.art.plSkontaktuj się z wydawcą