Termin ważności wpisu: 2019-07-09

Katalog wystawy Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna

Historia Katalogi wystaw Martyrologia

Volkhard Knigge, Rikola-Gunnar Luttgenau, Jens-Christian Wagner

Katalog wystawy Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna
rok wydania: 2013ISBN: 9783935598225wydawnictwo: Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora
Wystawa ukazywała po raz pierwszy całą historię pracy przymusowej w czasach
narodowego socjalizmu oraz jej skutki po 1945 r. Dowodziła, że praca
przymusowa była zjawiskiem masowym: podczas drugiej wojny światowej
w narodowosocjalistycznych Niemczech i w krajach okupowanych
pracowało przymusowo ponad 20 milionów ludzi z całej niemal Europy.
Wyjaśniała, że praca przymusowa wykluczonych od początku była częścią
rasistowskiego porządku społecznego państwa narodowosocjalistycznego
– należała do niego na równi z propagowaną „wspólnotą narodową”.
Katalog dokumentuje ekspozycję w jej głównych zarysach i prezentuje
liczne, nieznane dotąd fotografie historyczne oraz dokumenty. Uzupełniające
eseje naukowe oferują pogłębiony wgląd w badania na temat historii
pracy przymusowej i niewolniczej na rzecz Trzeciej Rzeszy.
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą