Termin ważności wpisu: 2019-07-09

MOŹDZIERZE. KOLEKCJA KRZYSZTOFA GÓRSKIEGO Z GENEWY OFIAROWANA DO ZBIORÓW ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

Ceramika Katalogi wystaw Sztuka ludowa Technika

Michał Gradowski - opracowanie

MOŹDZIERZE. KOLEKCJA KRZYSZTOFA GÓRSKIEGO Z GENEWY OFIAROWANA DO ZBIORÓW ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE
rok wydania: 1998ISBN: 83-7022-083-5wydawnictwo: Zamek Królewski w Warszawie
Katalog otwartej 30 marca 1998 r. stałej ekspozycji moździerzy, pochodzących z unikalnej w skali europejskiej kolekcji Krzysztofa Górskiego z Genewy, podarowanej Zamkowi Królewskiemu w Warszawie. Autor opracowania, Michał Gradowski, w krótkim wprowadzeniu poprzedzającym właściwy katalog, zapoznaje z historią powstawania zbioru liczącego blisko 100 obiektów, a także omawia trzy podstawowe typy moździerzy wraz z ich funkcją: moździerze do tłuczenia, moździerze do ucierania i stępa (moździerz kaszarski). Końcowe uwagi dotyczą wprowadzonej w katalogu terminologii oraz ustaleń na temat pochodzenia i datowania poszczególnych eksponatów. Publikacja jest pierwszym w Polsce opracowaniem tej grupy obiektów.
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą