Termin ważności wpisu: 2019-04-10

Inwentarz Zamku Królewskiego z 1837 roku

Historia Malarstwo Meble Muzealnictwo Straty zabytków

Przekład i opracowanie Agnieszka Moczulska

Inwentarz Zamku Królewskiego z 1837 roku
rok wydania: 2002ISBN: wydawnictwo: Zamek Królewski w Warszawie
INWENTARZ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE Z 1837 ROKU przekład i oprac. Agnieszka Moczulska
Warszawa 2002, 200 s., 4 il. czarno-białe, 15 il. kolorowych, tekst w języku rosyjskim i polskim
Cena: 10,00 zł

Prezentowana publikacja jest już drugim, wydanym drukiem, spisem elementów wyposażenia Zamku (w 1997 opublikowano inwentarz Zamku Królewskiego z 1795). Sporządzony w języku rosyjskim inwentarz z 1937 przybliża czasy, gdy Zamek pełnił funkcję rezydencji i urzędu namiestnika Królestwa Polskiego Iwana F. Paskiewicza, był siedzibą najwyższych dostojników państwowych, miejscem pracy i zamieszkania urzędników i funkcjonariuszy równych szczebli. Przedstawiając szczegółowo wyposażenia i wystrój wnętrz zamkowych w okresie po upadku powstania listopadowego, Inwentarz jest niezwykle cennym źródłem informacji z zakresu historii kultury materialnej i kultury - ze względu na znaczną drobiazgowość opisu inwentarz ma szczególne znaczenie dla poznania sztuki użytkowej XIX w.
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą